Kako ravnati v primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo povzroči tujec?

V primeru prometne nesreče v Republiki Sloveniji, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registrsko tablico, je posebej pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse bistvene podatke o tujem vozniku in motornem vozilu (predvsem ime in priimek voznika, registrska tablica vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številka zavarovalne police oziroma zelene karte), ki je udeleženo v prometni nesreči. Vselej priporočamo, da se izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče policija.
Oškodovanec mora tudi odvzeti kopijo zelene karte, predvsem v primerih, če gre za vozilo, registrirano v državi, ki ni članica Evropske unije. Kadar prometno nesrečo povzroči vlečno vozilo s prikolico, je nujno zapisati podatke o zavarovanju za vlečno vozilo oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila, saj se škoda večinoma krije iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila. Če oškodovanec ne more dobiti kopije zelene karte, naj prepiše podatke o številki, veljavnosti, izdajatelju, zavarovancu in vozilu z zelene karte oziroma zeleno karto fotografira.

Kadar oškodovanec ima podatek o tuji zavarovalnici, pri kateri je zavarovan tuj povzročitelj prometne nesreče, lahko takoj vloži odškodninski zahtevek neposredno na pristojni slovenski zavarovalnici, ki je pooblaščenec ali korespondent tuje zavarovalnice: oškodovanci lahko dobijo informacije o pooblaščencih in korespondentih tujih odgovornostnih zavarovalnic v Sloveniji na Slovenskem zavarovalnem združenju na njegovi spletni strani: http://www.zav-zdruzenje.si  
 
Prav tako bo v primerih, ko oškodovanec nima podatkov o tuji odgovornostni zavarovalnici oziroma so podatki o tujem vozilu in zavarovanju pomanjkljivi, Slovensko zavarovalno združenje  pridobilo podatke o zavarovanju od pristojnega tujega biroja zelene karte.
Deli povezavo na: