Kako do privarčevanih sredstev pred iztekom zavarovanja?

Na vašo zahtevo se vam lahko skladno s pogoji vnaprej izplača predujem.
Odkup lahko zahtevate po določenem času trajanja zavarovanja skladno s pogoji, pri čemer mora biti izpolnjen še eden od naslednjih pogojev:
  • izselitev iz Republike Slovenije,
  • smrt upravičenca ali ožjega družinskega člana,
  • 100 % trajna invalidnost ali izguba poslovne sposobnosti ali težja bolezen zavarovane osebe,
  • razveza zakonske zveze pri vzajemnem zavarovanju zakoncev oziroma izkazano prenehanje zunajzakonske skupnosti,
  • nepretrgana brezposelnost zavarovalca za obdobje, daljše od treh mesecev,
  • če so se okoliščine od sklenitve zavarovalne pogodbe tako spremenile, da zaradi tega ni smiselno nadaljevati zavarovanja.
Deli povezavo na: