Nezgodno zavarovanje za otroke

Od rojstva do neizpolnjenega 14. leta starosti.

 
 

Nezgodno zavarovanje za mlade

Od 14. do 26. leta starosti.

Zavarovalna kritja in premije

V premiji je zajet 8,5-odstotni davek po Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov in 10 % popust za zavarovanje sklenjeno preko spleta.
*Višina premije Nezgoda komplet je odvisna od zbranega Triglav komplet popusta. Za sklenitev novega zavarovanja Nezgoda komplet se prizna dvojni Triglav komplet popust.


 

 

Vnaprej znana in zagotovljena višina zavarovalnine za poškodbe 
Hitro izplačilo zavarovalnine – pred zaključkom zdravljenja 
20 % popust za veliko družino 
DRAJV koda za
20 % popust
pri sklenitvi preko spleta
10 % popust pri sklenitvi preko spleta

 

Trajanje zavarovanja

Začetek zavarovanja je  s prvim dnem v naslednjem mesecu po sklenitvi zavarovanja oz. plačilu premije.

 

Zavarovanje brez poteka

Zavarovanje brez poteka pomeni, da se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto in traja dokler ga katera od pogodbenih strank pisno ne odpove. Zavarovalec lahko po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja brez poteka kadarkoli odstopi od zavarovalne pogodbe.

Nezgodno zavarovanje se bo avtomatsko obnavljalo, kar pomeni, da boste pred zapadlostjo premije v prihodnjem letu, s strani zavarovalnice, prejeli obračun in UPN obrazec za izvedbo plačila letne premije. S tem si boste na enostaven način zagotovili podaljšanje zavarovalnega kritja.