Življenjsko zavarovanje z varčevanjem

 

Zavarovalnica Triglav z Življenjskim zavarovanjem z varčevanjem nudi možnost hkratnega zavarovanja in varčevanja.
 

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je kombinacija življenjskega zavarovanja za primer smrti in varnega varčevanja za primer doživetja. Zavarovanju lahko priključite tudi različna dodatna zavarovanja, s čimer še povečate finančno varnost, tako svojo kot tudi vaših bližnjih.

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je dolgoročno zavarovanje za primer smrti in hkrati varčevanje z udeležbo pri dobičku. Namenjeno je osebam, ki želijo finančno zaščititi svoje bližnje in sebe ter hkrati varno varčevati. 

Vzajemno zavarovanje dveh oseb

Z isto zavarovalno pogodbo sta lahko zavarovani tudi dve osebi hkrati. V tem primeru zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički, ko zavarovani osebi doživita zavarovalno dobo, oziroma v primeru smrti ene od zavarovanih oseb v času trajanja zavarovanja.

Premija

Ob sklenitvi zavarovanja izberete način plačevanja premije, in sicer vam je na izbiro obročno plačevanje (mesečno, četrtletno, polletno, letno).

i.triglav

Podatke s svoje police, stanje in gibanje sredstev, vplačane premije in drugo lahko pregledujete v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si

Zavarovanje Naložba Izplačila Povzetek Prednosti

Osnovno in dodatna zavarovanja

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem v osnovi krije primer smrti zavarovane osebe in primer njenega doživetja zavarovanja. S priključitvijo dodatnih zavarovanj povečate svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Osnovno zavarovanje

Ob sklenitvi zavarovanja izberete višino zavarovalne vsote za primer smrti oz. doživetja, ki jo lahko v času trajanja zavarovanja tudi povišate. S tem se poviša tudi premija.

Kritje primera smrti

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti skupaj z do tedaj pripisanimi dobički. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Kritje doživetja zavarovanja

Ob doživetju zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički.

Dodatna zavarovanja

Življenjskemu zavarovanju z varčevanjem lahko priključite dodatna zavarovanja.

 • Dodatno nezgodno zavarovanje.
 • Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi.
 • Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, pri čemer lahko izbirate med dvema paketoma:
  • Osnovni paket, ki krije prvi pojav ene izmed štirih hujših bolezni,
  • Razširjeni paket, ki krije:
   za odrasle:
   -
   prvi pojav ene izmed 23-ih hujših bolezni in poškodb za zavarovane osebe,
   - drugo zdravniško mnenje za zavarovane osebe;
   za otroke:
   -
   prvi pojav ene izmed 20-ih hujših bolezni in poškodb za otroke zavarovane osebe,
   - genetsko analizo Triglav DNK za otroke zavarovane osebe.
 • Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco.
 • Dodatno nezgodno zavarovanje otrok,
 • Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.

 

Varno varčevanje v sklopu Življenjskega zavarovanja z varčevanjem

Višina izplačila ob doživetju je zagotovljena z zavarovalno pogodbo. Ob doživetju se izplača dogovorjena zavarovalna vsota, povečana za pripisane dobičke.

Pripisi dobičkov

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je udeleženo pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu, ki ga Zavarovalnica Triglav ustvari z upravljanjem kritnega sklada življenjskih zavarovanj. Delež udeležbe posameznega zavarovanja pri dobičku se pretvori v dodatno zavarovalno vsoto. Zavarovalec je o pripisih tudi pisno obveščen.

Izplačila iz osnovnega in dodatnih zavarovanj

Z izplačili iz osnovnega Življenjskega zavarovanja z varčevanjem in dodatnih zavarovanj poskrbite za svojo finančno varnost in varnost svojih bližnjih.

Izplačila iz osnovnega zavarovanja

Izplačilo v primeru smrti

V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto za primer smrti skupaj z do tedaj pripisanimi dobički. Zavarovanje v tem primeru preneha.

Izplačilo ob poteku zavarovalne dobe

V primeru doživetja zavarovalne dobe zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto skupaj s pripisanimi dobički. Upravičenec lahko izbira med enkratnim izplačilom, obročnim izplačevanjem ali kombinacijo obojega.

Izplačila iz dodatnih zavarovanj

Dodatno nezgodno zavarovanje izplača zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti ter za primer trajne invalidnosti zaradi nezgode. Odločite se lahko še za naslednja zavarovalna kritja:

 • mesečno nezgodno rento za invalidnost,
 • dnevno nadomestilo za primer prehodne nesposobnosti za delo,
 • dnevno nadomestilo za primer namestitve v bolnišnici zaradi nezgode.

Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi v primeru poškodbe v okviru zavarovalne vsote krije stroške specialistične obravnave, zahtevnih diagnostičnih postopkov in ambulantne rehabilitacije, ki nastanejo pri izvajalcih zdravstvenih storitev, najavljenih preko Zdravstvene točke®.

 

Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb izplača zavarovalno vsoto glede na izbrano različico tega dodatnega zavarovanja (Osnovni ali Razširjeni paket), in sicer ob prvem pojavu ene izmed hujših bolezni ali poškodb.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco v okviru zavarovalnih vsot krije stroške nujnega zdravljenja in prevoza v primeru nezgode ali bolezni, ki se pojavijo na potovanju v tujini.

Dodatno nezgodno zavarovanje otrok izplača:

 • zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti otrok, starih od 15 do 28 let,
 • zavarovalno vsoto za trajno invalidnost zaradi nezgode,
 • dnevno nadomestilo za čas zdravljenja,
 • nadomestilo za bolnišnični dan, 
 • dodatek za bolnišnični dan v tujini zaradi posledic nezgode.

Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja, ki ga bodo za določeno zdravstveno stanje zavarovane osebe ali njenih ožjih družinskih članov (partner, otroci) oblikovali neodvisni strokovnjaki ene od svetovno priznanih zdravstvenih ustanov, in sicer na podlagi razpoložljive zdravstvene dokumentacije o določenem zdravstvenem stanju. Več o zavarovanju si lahko preberete na www.triglav.si/mso

 

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem
    Obročno plačevanje premije
Zavarovalno kritje Smrt in doživetje
Zavarovalec Fizična ali pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Osebe v starosti 14 do 65 let
Zavarovalna doba 5 do 25 let, vendar ne dlje kot do 75. leta starosti zavarovane osebe
Vzajemno zavarovanje Zavarovanje dveh oseb na eni polici
Premija Minimalna premija 20 EUR mesečno
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Pripis dobička Življenjska zavarovanja so soudeležena pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu, ki je ustvarjen z upravljanjem portfelja teh zavarovanj
Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku; obročno; del v enkratnem znesku in del obročno
Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote: v primeru potrebe po večji finančni varnosti skladno s splošnimi pogoji (rojstvo otroka, najem kredita za nakup nepremičnine, ...)
Predčasno izplačilo - predujem: lahko se zahteva po določenem času trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Predčasno izplačilo v primeru rojstva otroka
Mirovanje zavarovanja: lahko se zahteva po določenem času trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Odkup zavarovanja: lahko se zahteva po določenem času trajanja zavarovanja skladno z določili splošnih pogojev
Možnost priključitve dodatnih zavarovanj Dodatno nezgodno zavarovanje
Dodatno zavarovanje asistence po poškodbi
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb
Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini
Dodatno nezgodno zavarovanje otrok
Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja

Prednosti in koristi Življenjskega zavarovanja z varčevanjem

Zavarovanje in varčevanje: Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je dolgoročno zavarovanje za primer smrti in hkrati varčevanje. Namenjeno je osebam, ki želijo finančno zaščititi svoje bližnje ter sebe in hkrati varno varčevati.
 

Varnost družine: S tem zavarovanjem poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih, če se vam zgodi najhujše.
 

Povečana osebna varnost: Z izbiro dodatnih zavarovanj povečate finančno varnost sebi in svoji družini.
 

Rojstvo otroka: Za lažje pokrivanje dodatnih stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka, lahko zahtevate izplačilo dela sredstev vnaprej – predplačilo.
 

Varna naložba: Zavarovalna vsota, ki jo zavarovalnica izplača ob doživetju zavarovanja, vam je vnaprej znana.
 

Pripis dobička: Zavarovanje je dodatno udeleženo pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu, ki ga zavarovalnica ustvari z upravljanjem portfelja življenjskih zavarovanj. Sorazmerni delež dobička zavarovalnica pretvori v dodatno zavarovalno vsoto.
 

Davčne olajšave: Pri življenjskih zavarovanjih, katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let, zavarovalnica od plačane premije ne obračuna 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov. Obračuna ga le v primeru trajanja zavarovanja manj kot 10 let oziroma ob odkupu zavarovanja, preden preteče 10 let njegovega trajanja. Poleg tega dohodek iz življenjskega zavarovanja ni obdavčen z dohodnino, če je zavarovalno razmerje daljše od 10 let, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba, če ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police, preden preteče rok 10 let, in v primeru smrti zavarovane osebe. Vse to vam prinaša višji znesek, ko se zavarovanje izteče.

Dodatne vsebine

Vi sprašujete, Triglavani odgovarjajo

Zavarovanja z varčevanjem