Akcijska Enkratna naložbena zavarovanja

Ponudba akcijskih enkratnih naložbenih zavarovanj je bila časovno omejena. Gre za zavarovanja s plačilom premije v enkratnem znesku, ki vključujejo življenjsko zavarovanje za primer smrti in varčevanje v skladih. Ob doživetju se upravičencu izplača najmanj čista vplačana premija oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če ta presega čisto vplačano premijo. Eno izmed zavarovanj je omogočalo tudi izbor višine jamstva.

 

Značilnosti posameznega zavarovanja si lahko ogledate s klikom na njegovo ime. Na spletni strani "vrednosti enot premoženja (VEP)" pa si lahko ogledate njihove VEP-e in donosnosti.

Ponudba akcijskih enkratnih naložbenih zavarovanj

Enkratna naložbena zavarovanja z jamstvom glavnice

Enkratno naložbeno zavarovanje z jamstvom vrednosti enote premoženja