Skupinsko življenjsko zavarovanje limitojemalcev

Skupinsko življenjsko zavarovanje limitojemalcev je namenjeno poplačilu izrednega limita na bančnem osebnem računu v primeru smrti limitojemalca. Tako neodplačane obveznosti ne bodo bremenile njegovih najbližjih.

 

 

 

Zavarovanje lahko sklenete na Abanki d.d. ob podpisu pogodbe o prekoračitvi stanja na osebnem računu  (izredni limit). Zavarovanje se sklene za čas odobrenega izrednega limita, torej lahko traja 6 ali 12 mesecev. Zavarovalna vsota je enaka znesku odobrenega izrednega limita.

 

Zavarovalnica bo ob morebitni smrti limitojemalca banki poravnala neodplačan izredni limit. Razliko do zavarovalne vsote pa izplačala upravičencem, ki jih je limitojemalec določil ob sklenitvi zavarovanja.

Kdo se lahko zavaruje

Zavaruje se lahko oseba, ki:

  • je imetnik osebnega računa pri Abanki d.d., za katerega banka odobri izredni limit,
  • s podpisom pristopne izjave izrazi željo po zavarovanju,
  • je zdrava oseba od izpolnjenega 18. do izpolnjenega 70. leta starosti.

Ugodna premija

Zavarovalne premije so nizke. Njihova višina je odvisna od zneska odobrenega izrednega limita, dobe trajanja zavarovanja in starosti limitojemalca. Plača se v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja.

Preprosto do zavarovanja

Sklenitev zavarovanja je preprosta, saj banka že ima večino vaših podatkov. Zavarovanje sklenete s podpisom pristopne izjave, ki vključuje tudi izjavo o vašem dobrem zdravstvenem stanju in pooblastilo banki, da za znesek zavarovalne premije lahko obremeni vaš osebni račun in izvede nakazilo na račun zavarovalnice.

Spletna poslovalnica i.triglav

Podatke o zavarovanju lahko pregledujete v spletni poslovalnici i.triglav, do katere dostopate prek http://i.triglav.si.

 

Več o zavarovanju lahko preberete v splošnih zavarovalnih pogojih za Skupinsko življenjsko zavarovanje limitojemalcev, informacije pa so na voljo tudi na spletnih straneh www.abanka.si. Pokličete lahko tudi na brezplačno telefonsko številko Abafon 080 1 360.