Koliko znaša premija dodatnega nezgodnega zavarovanja?

Premija je enotna in znaša 4,18 EUR mesečno, oziroma skupaj z davkom 4,45 EUR mesečno. Način in dinamika plačevanja premije sta enaka kot pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju.
Deli povezavo na: